Syftet med forumet, som ägde rum i FN-högkvarteret i New York den 11–12 februari, är att identifiera de viktigaste utmaningarna för att utveckla och förbättra kvinnors hälsa. Forumet är det första steget mot en internationell handlingsplan för kvinnors hälsa och välbefinnande och kommer att överväga initiativ på regional och internationell nivå för att öka samarbetet och samordningen.

Heidi Stensmyren var moderator under en av sessionerna på torsdagen. Hon inledde med ett tal om bland annat den svenska barn- och mödravården, kvinnors möjlighet till förvärvsliv, egen makt och samhällsengagemang och nödvändigheten att globalt bekämpa sexuellt våld.