Inför årets val av centralstyrelse är det ovanligt gott om lediga platser. Endast två personer av sju aktuella ställer upp för omval. Styrelsen består av fjorton ledamöter, och varje år är hälften av dem uppe för omval (se Läkartidningen.se 2015-01-19).

I samband med det senaste CS-mötet genomförde valberedningen intervjuer med alla CS-ledamöter. Bland annat ville man undersöka om det fanns någon röd tråd som förenade de som ville lämna CS.

Men någon sådan röd tråd fann man inte, konstaterar valberedningens ordförande Bengt von Zur-Mühlen:

– Det handlar om lite olika saker, som förändrad arbetssituation, förändrad familjesituation, nya uppdrag och så vidare.

– De tycker också genomgående att arbetsklimatet i CS är bra. På senare tid har det varit mer fokus på sjukvårdspolitiska frågor, vilket de tycker är positivt.

Två av de fem ledamöterna som lämnar sina platser har suttit tre mandatperioder, alltså sex år, i CS. Sex år betraktas som ett slags övre gräns, även om det är möjligt att sitta i CS längre än så.

Att sitta i CS kräver mer jobb än vad många tror, säger Bengt von Zur-Mühlen. Man får räkna med 40 arbetsdagar per år, plus förberedelsetid för att läsa in utredningar och sådant. Ändå tror han inte att det kommer att bli brist på kandidater:

– De senaste åren har vi haft fler valbara kandidater än lediga platser. Jag har gott hopp om att vi ska hitta lämpliga kandidater nu också.