Vårdtiden på sjukhus för hjärtsviktspatienter kortades i medeltal från nio till sju dagar, tack vare tillämpning av personcentrerad vård. Det visar en studie som genomförts vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg och publiceras i tidskriften European Journal of Cardiovascular Nursing.    

Studien omfattade totalt 248 hjärtsviktspatienter som delades in i två grupper. Den ena gruppen involverades i ett personcentrerat arbetssätt och den andra fick traditionell vård. Vid utvärdering konstaterades att patienterna som fick traditionellt omhändertagande låg på sjukhus två dagar längre i genomsnitt än gruppen som fick personcentrerad vård.

Personcentrerad vård innebär bland annat att patienter och anhöriga involveras i vårdplaneringen och betraktas som partners i vårdteamet. Även samarbetet mellan vårdgivarna sjukhus och primärvård förbättras.   

Personcentrerad vård infördes på Östra sjukhuset 2012, och Läkartidningen har tidigare berättat om de nya rutinerna. Men det är första gången som arbetssättet utvärderas vetenskapligt.

– Försöken visar att ett personcentrerat synsätt även underlättar för vårdpersonalen, som får lättare att identifiera och använda sig av patientens resurser i rehabiliteringen, säger Kerstin Ulin, forskare vid Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande.