Försöket med en sjuksköterskemottagning på akuten inleddes 19 januari. En erfaren sjuksköterska med specialistutbildning – än så länge är det bara en enda sjuksköterska som deltar i försöket – tar hand om patienter med lindriga och okomplicerade besvär. Det handlar exempelvis om sårskador, lindriga urinvägsinfektioner och lättare allergiska reaktioner, eller att hjälpa patienter som är i behov av remiss till röntgen.

– Tidigare har man tagits emot av en sjuksköterska på akuten som gör en triagering och sedan sätts man i kö till läkare. Skillnaden nu är att man i stället sätts i kö till en specialutbildad sjuksköterska som slutprocessar patienten, säger Jan Andreasson, som är vårdenhetschef på akutmottagningen.

Patienten träffar alltså ingen läkare överhuvudtaget om inte sjuksköterskan bedömer att det behövs.

– Vi har väldigt tydliga kriterier för vad den här sjuksköterskan får göra och inte. Vi har börjat försiktigt med några få patientgrupper, säger Jan Andreasson.

Det finns flera fördelar med arbetssättet enligt honom: Kortare köer, att läkare får mer tid till de svårast sjuka  samtidigt som sjuksköterskorna får använda mer av sin kompetens.

– Får man bort några av de lättare patienterna från läkarspåret kan läkarna fokusera på de mer allvarligt sjuka patienterna. Sedan handlar det om att få en attraktivare arbetsmarknad för sjuksköterskor som väljer att läsa vidare.

Sjuksköterskan som bemannar sjuksköterskemottagningen, Kenneth Jönsson, har arbetat på akutmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset sedan 2001. Han har flera specialistutbildningar, bland annat inom akutsjukvård och blir snart färdig specialist i medicinsk vård.

Än så länge är mottagningen bara öppen när han jobbar. Men tanken att han ska få fler sjuksköterskekollegor så småningom. Planen är att mottagningen ska vara öppen både dagar och nätter under veckans alla dagar och att sjuksköterskorna ska ta emot ännu fler patientkategorier – om försöket faller väl ut.

Och enligt Jan Andreasson har det gått väldigt bra hittills.

– Patienterna är jättenöjda och vi har fått lite kortare ledtider.

Vad tycker läkarna?

– De tycker också att det är jättebra. De känner att de får lite avlastning, säger Jan Andreasson.

På akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping har man ett liknande system sedan ett år tillbaka. Där tar sjuksköterskorna emot fler patientkategorier, än man gör på akutmottagningen i Göteborg. 

– Det har slagit väl ut i Linköping. I England och USA är det här ett väldigt vanligt sätt att arbeta på. Jag tror att det kommer sprida sig här också, säger Jan Andreasson.

Försöket på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset ska utvärderas till sommaren.

Så här går ett besök på sjuksköterskemottagningen till

  • Patienten kommer till akutmottagningen, tar en nummerlapp och väntar på sin tur.
  • En första bedömning görs av en sjuksköterska i receptionen på akutmottagningen.
  • Om patienten uppfyller kriterierna för att kunna bli bedömd och hjälpt av sjuksköterskan på sjuksköterskemottagningen skrivs patienten in i detta spår.
  • Patienten får träffa sjuksköterskan på sjuksköterskemottagningen som gör de undersökningar och bedömningar som bedöms vara nödvändiga. Om åtgärder behöver göras innan patienten kan lämna sjukhuset ordnar sjuksköterskan även detta, till exempel remiss för uppföljning hos distriktssköterska.
  • Därefter kan patienten bli utskriven och få åka hem. Vid minsta osäkerhet kontaktas dock en erfaren läkare för rådgivning, handledning eller för att vid behov ta över patienten, till exempel om patienten behöver slutenvård.