Läkarna på Sunderby sjukhus har larmat om den kaosartade situationen som råder på grund av vårdplatsbristen och bett om att få träffa landstingsledningen.

Nu har de fått gehör för detta. I måndags, den 16 februari, träffade en grupp läkare från medicin-, geriatrik-, ortoped- och kirurgkliniken landstingsråden och de högsta tjänstemännen i Norrbottens läns landsting.

Under mötet fick läkarna ge sin bild av verkligheten på sjukhusgolvet. Vårdplatskoordinatorn var också på plats för att berätta om svårigheterna att hitta vårdplatser.

 En av läkarna var Maria Joelsson, specialistläkare på medicinkliniken. Hon beskriver det som ett bra möte.

– Det känns som de tar det hela på allvar. Hade det funnits en quick-fix hade man gjort det, säger hon.

Landstinget informerade i sin tur om vad som görs för att lösa problemen. Man försöker bland annat rekrytera fler undersköterskor för att mildra bristen på sjuksköterskor, enligt landstingsrådet Glenn Berggård (V).

Landstinget arbetar även med att identifiera arbetsuppgifter som inte kräver legitimation. Tanken är att olegitimerad personal – så kallad »personalnära service« – ska avlasta den legitimerade personalen när det är möjligt. Han nämner sjukhusmåltiderna som ett exempel.

– För en del patienter är det en del i behandlingen men för många är det bara en måltid. Då behöver kanske inte en sjuksköterska eller undersköterska vara inblandad.

Landstinget arbetar även med att försöka få kommunerna att ta hand om utskrivningsklara patienter snabbare, något som Glenn Berggård beskriver som en flaskhals i dag.

 – Vi hoppas få en dialog med kommunerna om ett bättre flöde så man blir omhändertagen på rätt behandlingsnivå. 

En annan åtgärd som han nämner är det nya patienthotellet som invigdes förra året och ligger i anslutning till Sunderby sjukhus. På mötet lovade landstingsledningen också att förbättra informationen till sjukhuspersonalen om vad som görs för att lösa problemen. 

Maria Joelsson är positiv till åtgärderna, men saknar en lösning på kort sikt.
– Men det beror på att det inte finns något mer att göra. Man har gjort vad man kan för att lösa det.

Under två dagar i förra veckan höjde sjukhuset beredskapsnivån till förstärkningsläge.  Men även om man nu är tillbaka i normalläge, så är det enligt Maria Joelsson inte något »normalläge« i egentligen mening.

– Basnivån som vi har nu är där vi hade våra toppar tidigare. Det som var otänkbart för sex månader sedan, ser vi som en självklarhet i dag. Det är farligt att man omedvetet flyttar sina gränser så. Vi balanserar hela tiden på gränsen. 

Läs mer:

Läkare larmar om kaosartat läge på Sunderby sjukhus

Läkarna larmar på nytt: »Vi har inga marginaler alls«