Pengarna går till Socialstyrelsen och ska användas till myndighetens arbete med att validera utländsk utbildning genom medicinska kunskapsprov och kurser för hälso- och sjukvårdspersonal som ansöker om en svensk legitimation, enligt ett pressmeddelande. Syftet med tillskottet är att undvika längre handläggningstider. 

Myndigheten ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet i början av nästa år.