Antalet anställda vid de landstingsägda akutsjukhusen i Stockholms läns landsting har ökat med 7,9 procent från 2009 till 2014. Det visar en rapport beställd av landstingsdirektören Toivo Heinsoo.

Sjuksköterskorna har ökat mest, med 972 personer eller 11,2 procent. Antalet läkare har under samma period ökat med 8,4 procent och undersköterskor/vårdbiträden minskat med 0,2 procent. I rapporten konstateras också att sjuksköterskorna haft bäst löneutveckling, i genomsnitt 3,7 procent per år. Medan ST-läkarnas motsvarande löneökning är 1,9 procent och specialistläkarnas 2,8 procent.

Samtidigt visar rapporten att den årliga ökningen av vårdproduktion, mätt i besök, vårdtillfällen och DRG, avtagit de två senaste åren. Antalet slutenvårdstillfällen har minskat med 6 procent sedan 2009.

Rapporten om personal- och produktionsförändringar har tagits fram som underlag till en slutrapport om akutsjukhusens ekonomiska situation. Där är den sammanfattande bedömningen att de tre stora sjukhusen, Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus, under 2014 har »stora ekonomiska svårigheter med negativa resultat och framför allt ökade kostnader som inte är acceptabla«. Sjukhusen själva uppger att den viktigaste orsaken är ökade personalkostnader.

– Trots de ekonomiska svårigheterna finns det många positiva signaler. Akutsjukhusen arbetar aktivt med patientsäkerhet, kvalitet och vidtar åtgärder för att hålla budgetramarna, kommenterar Toivo Heinsoo, på landstingets webbplats.