Läkartidningen har tidigare skrivit om arbetsmiljöproblemen på den underbemannade kliniken. Redan 2010 slog läkarföreningens skyddsombud larm om den höga arbetsbelastningen. Därefter har Arbetsmiljöverket haft ögonen på kliniken och krävt att arbetsgivaren måste tillföra mer resurser eller minska läkarnas arbetsuppgifter.

I mars 2012 beslutade verket att utfärda ett vitesföreläggande på 750 000 kronor, och efter ett uppföljande besök i september 2013 vände sig myndigheten till förvaltningsrätten för att få vitet utdömt då arbetsgivaren inte lyckats lösa problemen. Beloppet minskades dock till 75 000 kronor eftersom en hel del åtgärder hade vidtagits.

Nu har domen kommit. Landstinget i Värmland ska betala vitet. Läkarnas pressade bakjour nämns specifikt som ett arbetsmiljöproblem.