– Vi har tittat på den praktiska tillämpningen. Det är en handbok för vårdpersonal, en introduktion i hur man ska tänka, säger Johan Beck-Friis, Sveriges Veterinärförbund, som varit ordförande i arbetsgruppen bakom dokumentet.

Det handlar om allergi, arbetsmiljö, smitta och smittspridning, risk för fysiska skador på människa och hund, hundrädsla, hundens hälsa och mentala välbefinnande samt försäkringar. 

En litteraturöversikt över vad som skrivits om hundars effekt som hjälpmedel i vård och omsorg finns också med.

Bakom arbetet med vägledningen står förutom Veterinärförbundet även företrädare för Astma- och allergiförbundet, Svenska barnläkarföreningen, Svenska Terapihundskolan, Svenska Läkaresällskapet, Uppsala universitet och fackförbundet Kommunal.

Förra året kom inblandade myndigheter på området med en vägledning till relevanta regelverk. Den här mer praktiskt inriktade vägledningen är tänkt att komplettera det tidigare dokumentet.

Tidigare artiklar:

Detta gäller för hundar i vård och omsorg

Vårdhunden Livia tröstar både barn och anhöriga

Vovven ny medarbetare i vården