Sedan 2012 har det funnits en nationell samordnare för det så kallade PRIO-arbetet, plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa. Kerstin Evelius har varit verksam som ämnessakkunnig inom PRIO-arbetet sedan starten, uppger Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Hon har arbetat med frågor som rör psykisk ohälsa sedan 1996, bland annat som intressepolitiskt ansvarig inom Schizofreniförbundet.