För tio år sedan infördes rökstopp på krogen av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och folkhälsoministern Morgan Johansson, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Nu vill regeringen ta nästa steg mot ett rökfritt Sverige. Att få fler svenskar att sluta röka är även en viktig del i regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

På Dagens Nyheters debattsida skriver folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) att regeringens utredare Göran Lundahl, som nyligen lämnade över ett betänkande med förslag på förändringar i lagstiftningen till följd av EU:s reviderade tobaksproduktdirektiv, kommer att få fler tilläggsdirektiv.

Det handlar om att utreda rökförbud på vissa allmänna platser som uteserveringar, lekplatser och entréer till allmänna byggnader och införande av exponeringsförbud för tobaksprodukter. Det kan till exempel innebära att produkterna måste förvaras i ett stängt skåp under försäljningsdisken. Regeringen vill också se över möjligheten att införa neutrala tobaksförpackningar för att de ska bli mindre attraktiva.

»Mycket bra!!«, kommenterar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren initiativet på mikrobloggen Twitter.

I somras lanserade förbundet ett eget folkhälsoprogram. I det föreslår man att en statlig utredning tillsätts med uppgift att få fram en handlingsplan för att avveckla rökningen i Sverige till år 2025.

Regeringen ställer sig positiv till kampanjen »Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025« som bland andra Läkarförbundet stödjer.

Beslut om tilläggsdirektiven ska tas på regeringssammanträdet på torsdag.