I rapporten »Vad kostar en akademiker?« jämförs utbildningskostnaden för en svenskutbildad akademiker och en invandrad akademiker. Resultatet visar att det kostar betydligt mindre att komplettera en invandrad akademikers utbildning så att den blir gångbar på den svenska arbetsmarknaden än att utbilda en akademiker från grunden.

Läkare ges som ett exempel. En svenskutbildad läkare kostar drygt 3,2 miljoner kronor enligt Sacos beräkningar. Att komplettera en utlandsutbildad läkares utbildning så att hen kan arbeta i Sverige kostar bara en dryg tiondel.

Men enligt Saco satsas det för lite på invandrade akademiker. Förra året lades 70 miljoner kronor på kompletterande högskoleutbildningar för gruppen. En summa som enligt Saco knappt motsvarar utbildningskostnaderna för 30 svenskutbildade akademiker.

I en debattartikel i Dagens Nyheter efterlyser Sacos ordförande Göran Arrius och Josefin Edström, utredare inom migration och integration på förbundet, därför en ökad satsning på validering och komplettering av invandrade akademikers utbildning.

»Till en låg kostnad har vi chansen att investera i en förkortad väg till svensk arbetsmarknad för invandrade akademiker och samtidigt säkra arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft«, skriver de.

Mer än en femtedel av alla Sveriges akademiker är utlandsfödda, men få av dem har ett arbete som motsvarar utbildningsnivån. Ett resursslöseri för såväl samhället som den enskilda individen, enligt Saco.