Vid Rikssjukvårdsnämndens senaste möte i december gav ledamöterna i uppdrag åt nämndens ordförande, Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, att framföra till Socialdepartementet att Hälso- och sjukvårdslagens regelverk kring rikssjukvård kan behöva ses över.

Bakgrunden är företaget Healthwings planer på att starta en privat barnhjärtkirurgklinik i Lund. Kliniken skulle bemannas med personal från Skånes universitetssjukhus, något som enligt Region Skåne skulle ha hotat det rikssjukvårdsuppdrag som sjukhuset har inom barnhjärtkirurgi.

– Alla tyckte att det var en situation som rikssjukvården inte haft att hantera tidigare och att det är en fråga som Socialstyrelsen bör ta till departementet för att få en diskussion om det föranleder något åtgärd, säger Lars-Erik Holm, som menar att händelserna i Skåne visar på ett potentiellt problem.

– Jag tror inte att man när man skrev propositionen om rikssjukvård tänkte att en privat verksamhet skulle kunna tänka att »här kan man göra affärer« och slå sig ner i en region där det finns rikssjukvård och köpa över personalen och därmed hota rikssjukvården.

Ingrid Lennerwald (S), regionråd i Skåne och ledamot i Rikssjukvårdsnämnden för södra sjukvårdsregionen, var den som väckte frågan.

– Nu var det barnhjärtkirurgi, nästa gång kan det vara hjärttransplantationer, säger Ingrid Lennerwald, som inte tror att lagstiftaren, när den reglerade rikssjukvården, hade tänkt sig att vem som helst skulle kunna starta motsvarande verksamhet privat utan att systemet har något att säga till om.

– Vi såg brister i lagstiftningen när detta inträffade i Skåne, och då måste staten som fattat beslutet att vi ska ha rikssjukvård fundera på om inte privata entreprenörer måste in i samma system. För det här är inte vilken verksamhet som helst, säger Ingrid Lennerwald.

För Marie Morell (M), regionråd i Östergötland och ledamot för sydöstra sjukvårdsregionen, handlar det i första hand om att lagen behöver bli tydligare. För även om enbart landsting med rikssjukvårdstillstånd får bedriva rikssjukvård, är det enligt henne oklart huruvida man får remittera till en enhet som Healthwing eller inte.

– Det viktigaste för mig är inte om det är en privat eller offentligt driven verksamhet. Men har vi bestämt att den här vården är så viktig att vi har en särskild lagstiftning och en särskild myndighetsutövning, så är det för patientens bästa. Och då kan vi inte strunta i den kvalitetskontrollen och säga till några patienter att »ni får gå till någon annan som vi inte vet något om«, säger Marie Morell.

Den barnhjärtkirurgiska verksamhet som just Healthwing skulle bedriva var dock inte inriktad mot svenska, skattefinansierade patienter. Tanken var att operera försäkringspatienter från främst gulfstaterna, som i dag opereras av svensk personal på plats.

Ingrid Lennerwald vill inte svara på om även så kallad privat-privat verksamhet ska behöva tillstånd.

– Min första fråga är »vad säger regelverket«? Om det visar sig att det är tillåtet får vi återkomma. Men min egen uppfattning är att så här komplexa saker ska bedrivas av våra universitetssjukhus.

Socialdepartementet bekräftar för Läkartidningen att man blivit informerad om frågan och att man kommer att arbeta vidare med den.