Maria Englund

Foto: Hans Lindén

Enligt Maria Englund är det självklart att man kommer att behöva medverkan från privata vårdgivare i utbildningen av framtidens specialistläkare.

– Vi har arbetat ganska intensivt med frågan den senaste tiden, och vi skapar nu en tydlig struktur för att samordna frågor som rör ST, delvis kopplat till att vi behöver få en tydligare planering av både behovet och genomförandet, säger Maria Englund.

Den specialitet där behovet är mest akut är enligt henne ÖNH.

– Där har vi haft en dialog mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska universitetssjukhuset och verksamheterna, både landstingsdrivna och privata, och där kommer det under 2015 att inledas ett samarbete där man har en ST-tjänst på Karolinska, men där man gör en viss del av utbildningen hos privata vårdgivare inom ramen för vårdvalet. 

När kan man tänka sig att en specialitet som allergologi kan få den möjligheten?

– Så fort det behövs. Jag vet att det har varit en dialog kring just allergologi men jag tror inte att man har kommit lika långt i planeringen som inom ÖNH. Men modellen för ÖNH är tänkt att vara generisk och bilda en bas där vi löser alla frågor, som hur arbetsgivarförhållandena ser ut under den tid man är i privata verksamheter, försäkringsfrågor, hur man ska identifiera vilka kunskapsmål man ska uppnå och om man samtidigt ska vara verksam som jour.

Varför tänkte man inte på det här när man införde vårdvalet? Nu verkar det ha blivit ett vakuum under ett antal år, där man inte kunnat ta in några ST-läkare för att det inte funnits en struktur för det.

– Bilden att det varit ett vakuum för att man inte löst frågorna känner jag inte igen, utan det område där det finns ett tydligt behov av en samverkan mellan privat- och landstingsdriven verksamhet under ST-utbildningen, det är ÖNH, som nu är först ut.

Läs även:

När vårdvalet infördes glömdes ST bort