I förra veckan kom lokala medier med en nyhet som fick stort genomslag. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ska införas som ett test på två avdelningar på Norrlands universitetssjukhus. Testet ska starta under året, pågå under minst två år och omfatta alla personalkategorier – även läkare, sades det i medierna.

Uppgifterna kom från landstingsrådet Liselotte Olsson (V). Landstingsdirektör Anders Sylvan kallar dock det hela för ett politiskt utspel. Något formellt beslut är inte fattat, påpekar han. Förslaget har varken utretts inom landstinget eller tagits upp i landstingsfullmäktige.

– Det var lite olyckligt hur det kom ut i medierna. Det lät som vi kommit betydligt längre än vi har. Arbetet är bara i ett ingångskede, säger Liselotte Olsson.

Den styrande majoriteten, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är överens om att införa förkortad arbetstid. De har däremot inte enats om några detaljer.

– Vi börjar titta på det här och prata med facken nu. Vi hoppas även att exempelvis någon forskare från universitet kan följa försöket, för vi vill verkligen att det ska leda till något bra. Inte bara bli ett försök som sedan rinner ut i sanden, säger Liselotte Olsson.

Hennes förhoppning är att försöket sjösätts under året. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö för den befintliga vårdpersonalen samt locka ny personal. För att kunna utvärdera det eventuella försöket ordentligt vill hon att alla personalkategorier inkluderas.

Nino Bracin, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, anser sig ha för lite information för att ta ställning till förslaget. Han säger sig dock ha svårt att se hur det ska fungera i praktiken.

– Vi är för få, vi räcker inte till. Så jag är lite skeptisk till hur man ska få ihop det. Men det kanske kan gå på vissa avdelningar.

Anna Sjöström, överläkare på sjukhusets neurologklinik och ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Umeå, tycker däremot att idén är utmärkt. Hon tror att det skulle kunna bromsa flykten av sjuksköterskor och leda till att såväl arbetsuppgifter och schemaläggningen ses över för alla yrkeskategorier.

– Det kan kanske leda till ett bättre flyt i arbetet och ett mer varierat schema. Drar man ned på arbetstiden så kräver det att man lägger schemat mer omlott och ser till att personalen arbetar när de behövs som mest.

Men hon är förvånad över att politikerna vill inkludera läkarna i försöket.

– Det är ovanligt. Men jag antar att man inte vill exkludera någon grupp och vill kunna göra en analys yrkeskategori för yrkeskategori.

Tror du läkarna vill ha sex timmars arbetsdag?

– Jag är inte så säker. Läkare har inte ett lika fysiskt ansträngande arbete som undersköterskorna och sjuksköterskorna. Kortare arbetstid är nog inte riktigt på läkarnas agenda. 

Hon betonar också att det är ytterst viktigt att man inte naggar på tiden för forskning, utveckling och undervisning om arbetstiden kortas.

Oppositionslandstingsrådet Niklas Sandström (M) ser flera problem med att införa sex timmars arbetsdag.

– Vi har brist på personal i dag – då har jag svårt att tro på att lösningen skulle vara att de som finns ska arbeta mindre.

Kan det inte leda till att vårdpersonalen orkar och vill stanna kvar?

– Jag vet att det är en tuff arbetsmiljö, men jag tror mer på andra förslag som att ta in olegitimerad personal för att avlasta och se över lönestrukturen.

Niklas Sandström ser även en risk i att det kan leda till avundsjuka.

– Jag kan förstå den synpunkten. Jag skulle gärna vilja att alla i hela Sverige fick förkortad arbetstid i morgon, men det är inte möjligt. Tanken med detta är att införa det där behovet är som allra störst, säger Liselotte Olsson.

Vänsterpartiet har inte gjort några beräkningar över vad det skulle kosta att genomföra förslaget.

 – Den stora vinsten med detta hamnar inte hos landstinget. Men samhällsekonomiskt är det ett vinnande koncept, säger Liselotte Olsson.