Som Läkartidningen tidigare berättat gick Karolinska universitetssjukhuset med över en halv miljard i underskott 2014. Även Södersjukhuset och Danderyds sjukhus gick med underskott i fjol. Totalt saknar sjukhusen enligt landstinget 800 miljoner kronor för att klara ett balanserat resultat i år.

Nu är det klart att sjukhusen måste spara in 200 miljoner av den summan. Resten, 590 miljoner ska täckas genom att mer medel skjuts till. Det handlar om ca 400 miljoner i omprioriteringar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget och ca 200 miljoner som tas från landstingets övriga verksamhet.

Enligt Henrik Almkvist, t f hälso- och sjukvårdsdirektör, är en ekonomi i balans en förutsättning för att sjukhusen ska klara uppdraget att ställa om vården från akutsjukhusvård till mer lättillgänglig vård hos vårdgivare utanför akutsjukhusen.

Det är enligt landstinget ökade bemanningskostnader som är den främsta anledningen till de ökade kostnaderna. För ett par veckor sedan presenterade Karolinska en plan för att minska kostnaderna, som bland annat innehåller ett stopp för hyrpersonal.