Taxeläkarens ståndpunkt är att det inte finns något avtal med landstinget som tvingar honom att lämna ut journaler och tidböcker så att regionen ska kunna kontrollera hans debiteringar, som misstänks ha varit för frikostiga.

Tingsrätten gav nyligen läkaren rätt och påpekade att det enligt lagen om läkarvårdsersättning (»nationella taxan«) måste finnas ett samverkansavtal mellan landstinget och privatläkaren för att man ska kunna betala ut ersättning enligt taxan. I annat fall handlar det om ett vårdavtal.

Region Gävleborg bestrider inte att det saknas ett formellt samverkansavtal, men menar att det etablerats ett avtalsförhållande genom att läkaren begärt och fått ersättning enligt taxan. Därmed har man också rätt att följa upp verksamheten på det sätt som anges i taxelagen.

Regionen har nu beslutat att överklaga tingsrättsdomen till hovrätten, rapporterar Arbetarbladet.

– Eftersom det är skattemedel som vi betalar ut måste vi kunna se att de har använts på rätt sätt, säger regionjuristen Stefan Jakobsson till tidningen, och tillägger att regionen utgår från att den kommer att ha framgång i hovrätten.

– Annars skulle vi inte överklaga.