Enligt tingsrätten finns det inget avtal som ger landstinget rätt att begära ut journalerna för att avgöra om läkaren begärt ut för mycket ersättning, rapporterar Gefle Dagblad.

Landstingets menar att det faktum att läkaren under många år begärt och fått ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning i sig innebär att ett avtalsförhållande finns. Läkaren har för sin del hänvisat till patientsekretessen.

I en tidigare dom gav tingsrätten landstinget rätt, men hovrätten konstaterade att tingsrätten begick formella fel och återvisade målet till tingsrätten, som nu alltså kommer fram till en annan slutsats.

För landstinget, som numera är region, är frågan principiellt viktig och regionens jurist säger till Gefle Dagblad att man troligen kommer att överklaga.

Läs tidigare artiklar:

Strid om patientjournal går vidare

Taxeläkare vägrar lämna ut journaler