Den som är utmattad på jobbet skärper sin reaktion på negativa tonfall men har svårare att märka positiva sådana, enligt rönen från ett hjärnforskningsprojekt vid Arbetshälsoinstitutet. Studien, som publicerats i International Journal of Psychology, visar att utmattade i jobbet har problem med informationshanteringen från omgivningen, liksom med minnet samt inlärnings- och koncentrationsförmågan.

41 personer med arbetsrelaterad utmattning av olika svårighetsgrad samt 26 kontrollpersoner medverkade i studien som genomfördes vid Arbetshälsoinstitutets forskningscentral. Studiedeltagarna fick vistas i en miljö kännetecknande för t ex arbete i kontorslandskap med påtagligt bakgrundssorl och andra omgivningstypiska stimuli. Försökspersonernas förmåga att uppfatta röster studerades, liksom deras benägenhet att låta sin uppmärksamhet avledas från arbetsuppgifterna av oväntade och känslomässigt laddade ljudstimuli.

– Personer med arbetsutmattning reagerade mer känslomässigt och snabbare på negativa röster men långsammare än normalt på positiva röster, säger Laura Sokka, psykolog och huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande från Arbetshälsoinstitutet. 

Studien syftar till att ta fram vetenskapligt underlag för företagshälsovården vid planeringen av vårdprocessen för personer med arbetsutmattning, enligt professor Minna Huotilainen, handledare för forskningen vid Arbetshälsoinstitutet.