Det är Läkarförbundet, Sveriges farmaceuter, Svenska barnmorskeförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges tandläkarförbund samt Vårdförbundet som i ett gemensamt brev till Gabriel Wikström, minister för folkhälsa, sjukvård och idrott, vill att regeringen ger Socialstyrelsen mandat att reglera vårdpersonalens fortbildning i en föreskrift.

Förslaget om en särskild föreskrift för fortbildning kommer från en utredning om implementeringen av EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv, där det ställs krav på att medlemsländerna vidtar åtgärder för att främja vårdpersonalens kompetensutveckling.

Sverige är ett av få EU-länder som saknar skarpa krav på kontinuerlig fortbildning inom vården, framhåller brevskrivarna, som till skillnad från Sveriges Kommuner och landsting inte anser att det räcker med att reglera fortbildningen genom lokala avtal mellan arbetsmarknadens parter. Den modellen har enligt dem redan testats och inte förmått motverka att utrymmet för fortbildning stadigt minskar.

Organisationerna hoppas nu få träffa Gabriel Wikström för att berätta mer om fördelarna med en föreskrift och de risker som finns med att negligera behovet av en struktur för professionernas fortbildning.