– Vi har inte fått något besked om att de vill träffa oss – men inte heller något besked om att de inte vill träffa oss. Så jag hoppas fortfarande att de ska vara intresserade av att prata med oss, säger han.

I december skrev läkarföreningarna i Norrland ett gemensamt brev till landstingspolitiker och landstingsledningar i Norra sjukvårdsregionen. Brevet publicerades också i flera lokaltidningar. Om inte en satsning görs på primärvården, måste distriktsläkare i Norrland snart rödmarkeras på listan över akut utrotningshotade arter, skrev föreningarna.

Brevet avslutas med en uppmaning till politikerna: »Nu är det hög tid att skapa en gemensam plan och satsning på primärvården för att vända utvecklingen«.

I Norrbotten har läkarföreningen gjort en egen, fördjupad analys av bemanningsläget i primärvården. I den konstaterar man att läkarbemanningen på vårdcentralen i Haparanda har minskat från sju till knappt två läkare på några år. I Boden har de tre vårdcentralerna nästan halverat sin bemanning de senaste åren. I Luleå arbetar 30 heltidsarbetande allmänläkare och i Piteå 10 stycken, men enligt föreningen skulle det behövs 40-50 allmänläkare i Luleå och 20-30 i Piteå.

– Vi har sagt i åratal att det inte kommer att fungera. Nu är vi framme vid den situation som vi varnat för och det kommer att bli ännu värre de kommande tio åren, säger Robert Svartholm.

Vid årsskiftet skickade läkarföreningen ett brev till landstingspolitikerna och bad om ett möte. Men de väntar fortfarande på ett svar. Landstingsledningen har sagt till SVT Nordnytt att de inte har hunnit svara.

Vad vill ni säga till dem?
– Att de måste lägga upp en långsiktig strategi över bemanning, rekrytering och arbetsmiljöfaktorer. Det tar längre tid än en mandatperiod att rekrytera allmänläkare, säger Robert Svartholm.

I inslaget i SVT påpekar landstingsrådet Glenn Berggård (V) att landstinget har en strategi för att rekrytera allmänläkare. En del i den är att försöka locka utländska läkare. En annan att utbilda ST-läkare.

Robert Svartholm ger dock inte mycket för landstingets arbete. Han saknar bland annat en strategi för att få ST-läkarna – och de färdiga allmänläkarna – att stanna kvar.
– Vi är snubblande nära ett totalhaveri. Fler och fler läkare blir less och hoppar av och fler och fler väljer att inte fullfölja sina ST-tjänster. De gör det för att de inte blir lyssnade på eller för att jobbet är för stressigt.