Beskedet gavs i dag av landstingsrådet Anna Starbrink (FP) på hennes blogg. Det formella beslutet om att utreda möjligheten att upphandla ett nytt akutsjukhus, och vilket sjukhus som skulle vara bäst lämpat, kommer att fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden vid nästa veckas sammanträde.

S:t Görans sjukhus i Stockholm blev 1994 landets första och hittills enda privatdrivna akutsjukhus. Sedan 2000 ingår man i sjukvårdskoncernen Capio AB.