Dagens Medicin rapporterar i dag att Alliansens ledamöter i riksdagens socialutskottet nu tagit ett nytt initiativ i frågan. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut den 5 mars baserat på en majoritet av Alliansen och Sverigedemokraterna. Då beslutades att »uppmana regeringen att inte återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem i primärvården.«, konstaterar tidningen.

Men i en ny utredning tillsatt av den rödgröna regeringen gällande regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster sägs att den ska »föreslå hur regleringen kan ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården«.

Alliansens svar på detta blir, berättar Dagens Medicin, en motion där det föreslås ett tilläggsdirektiv tilll utredningen. Där vill Alliansen att det ska stå att »utredningen inte får föreslå förändringar i regleringen så att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem i primärvården försvinner«.

– Vi vill skicka en tydlig signal om att den här riksdagen aldrig kommer att släppa igenom ett förslag som hindrar människor i hela Sverige från att få välja primärvård, säger Anders W Jonsson, ledamot i riksdagens socialutskott för Centerpartiet, till Dagens Medicin.