– Aborter på grund av hjärtfel är ovanligt men det beror på vilket fel det handlar om. Vid allvarliga hjärtfel aborteras 60 procent av fostren i Stockholm, vilket är betydligt högre än i övriga landet, säger utredaren Karin Källén vid Socialstyrelsen, i en kommentar på myndighetens hemsida.

Detta med anledning av att Socialstyrelsen i en ny rapport analyserat och sammanställt uppgifter om fosterskador och kromosomavvikelser fram till år 2013. Myndigheten konstaterar också att: »Även när det gäller ryggmärgsbråck ligger Stockholm tillsammans med Göteborg högst med en abortfrekvens på 60 procent. I landets norra region är siffran 30 procent.«

Enligt Socialstyrelsen är det oklart vad skillnaderna beror på. Bland tänkbara orsaker nämns varierande tillgång till fosterdiagnostik och olika vårdrutiner. Läs mer om detta här.

Av myndighetens hemsida framgår även att abortfrekvensen för foster med Downs syndrom ökat kraftigt.

– År 1999 aborterades 45 procent av alla foster med Downs syndrom, 2013 hade siffran stigit till 60 procent. Det är dock troligt att en hel del av dessa aborter hade slutat som spontana missfall, säger Karin Källén.´