I dag har BB Sophia i centrala Stockholm, som drivs av Praktikertjänst, rätt att ta emot kvinnor utan förhöjd risk från graviditetsvecka 37. Men kliniken vill ta emot fler kvinnor, och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting föreslår nu att ansvariga politiker ska godkänna att kliniken får ta emot kvinnor utan förhöjd risk redan från vecka 32.

Rekommendationen baseras på konsultation med specialitetssakkunniga och en granskning av olika kvalitetsindikatorer. Man har särskilt beaktat andelen bristningar vid vaginala förlossningar, andelen akuta kejsarsnitt samt andelen kvinnor som har blött mer än 1000 milliliter efter förlossning.

– Sammantaget ser vi att BB Sophia uppfyller de krav vi har på en god förlossningsvård och föreslår att de ska få ta emot kvinnor utan förhöjd risk redan från graviditetsvecka 32, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almkvist i en kommentar på landstingets webbplats.

När BB Sophia öppnade i mars i fjol ifrågasattes patientsäkerheten av medicinska experter som anlitades av landstinget. Man menade att patientsäkerheten var i fara eftersom det saknas tillgång till intensivvård i omedelbar anslutning, något man ansåg nödvändigt då allvarliga komplikationer kan tillstöta snabbt och utan förvarning.

I augusti 2014 avled en kvinna efter att ha drabbats av allvarliga komplikationer vid en förlossning på BB Sophia. Kliniken kom i sin egen händelseanalys fram till att vården hade varit adekvat. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dit händelsen anmäldes enligt Lex Maria, är dock inte klar med sin utredning, och oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S), är kritisk till att man inte inväntat IVO:s slutsatser.

– Jag tycker det hade varit rimligt om utredningen om den tragiska händelsen på BB Sophia hade varit klar innan man gav ett utökat uppdrag, säger hon till SVT:s regionala nyheter.