Ett år har gått sedan ebolaepidemin startade i Guinea. Nu släpper Läkare utan gränser en rapport som är baserad på intervjuer med fältarbetare som arbetat med ebolainsatsen. Den innehåller hård kritik mot den internationella hjälpinsatsen, och WHO får motta några rejäla kängor. 

– WHO borde ha bekämpat viruset i stället för att bekämpa MSF, säger Christopher Stokes, generalsekreterare för Läkare utan gränsers operativa center i Bryssel, i rapporten.

Den 14 mars 2014 fick läkaren Esther Sterk på Läkare utan gränsers kontor i Geneve information från Guineas hälsomyndighet om att en mystisk sjukdom härjade i landet. Flera sjukvårdsarbetare hade själva insjuknat och dött efter att ha vårdat de sjuka, och dödligheten var hög.

Den 21 mars konfirmerades det första fallet av ebola. Dagen efter gick hälsomyndigheten i Guinea ut med information om utbrottet.

Men den internationella hjälpen uteblev. Epidemin spred sig snart bortom all kontroll. Läkare utan gränser beskriver hur dess rop på hjälp tystades ned. I rapporten skriver organisationen att WHO i stället för att agera, beskyllde Läkare utan gränser för att överdriva och orsaka onödig panik.

Enligt Läkare utan gränser vaknade världen först när patienter utanför Västafrika diagnosticerades med ebola.

– När ebola gick från att bara vara en humanitär katastrof som drabbade några fattiga länder i Västafrika till att bli ett internationellt hot vaknade världen äntligen, säger läkaren Joanne Liu som är organisationens internationella ordförande.

»Denna epidemi är ett globalt misslyckande som tusentals människor fick betala för med sina liv. Vi måste alla lära oss av detta utbrott, vi måste förstå hur svag sjukvården är i låginkomstländer och vi måste inse hur dåligt det internatioella hjälpsystemet fungerade«, är rapportens slutsats.

Under året som gått har 8 351 människor passerat genom Läkare utan gränsers 15 ebolacentra, 4 962 har testats positiva för ebola. 2 329 har dött i blödarfebern.

– Under de svåraste perioderna kunde Läkare utan gränsers team varken skriva in fler patienter eller ge bästa möjliga vård. Det var oerhört smärtsamt och ledde till konflikter och spänningar inom organisationen, säger Joanne Liu.

Nära 500 hälso- och sjukvårdsarbetare har dött i ebola i de tre värst drabbade länderna, varav 14 arbetade för Läkare utan gränser.

Utbrottet är fortfarande inte över. I Guinea har antalet fall ökat på nytt, i Liberia testades en person positiv för ebola under förra veckan och även i Sierra Leone har nya fall upptäckts.

Läs mer: Ebola – en samlingssida.