Betyder det att vårdcentraler kan bli tvungna att avboka inplanerade besök för att ta hand om olistade patienter?

– Ja, teoretiskt, på samma sätt som i dag om det är ett tillfälligt tryck och det blir köer. Men jag har svårt att se att det skulle bli en så drastisk utveckling.

Hur ser ni på risken att det blir svårare för vårdcentralerna att ta hand om »sina« patienter?

– Vi har diskuterat det, och det finns i viss mån en motsättning mellan att välja fritt och kontinuitet. Å andra sidan vill vi myndigförklara patienten, som vi tror kan göra kloka val utifrån sin situation och kan välja kontinuitet om man vill ha det.

Var det intentionen med patientlagen att det skulle bli svårare att kombinera tillgänglighet och kontinuitet?

– Jag tror inte att det behöver bli på det sättet att man måste välja det ena eller andra. Men vi måste följa utvecklingen och se om det blir negativa effekter på det området eller något annat.

Vad står det egentligen för att man är listad?

– Det är en diskussion vi har fört. Listning kommer inte att ha en lika tydlig betydelse som tidigare, eftersom man kan välja vårdgivare i varje enskilt läge. Men ur patientperspektiv tror vi ändå att det har en betydelse genom att man känner att man hör hemma på den vårdcentral där man är listad.

För att inte landstingen ska tvingas betala för samma vård två gånger ska den vårdcentral där patienten är listad stå för kostnaden om patienten väljer en annan vårdcentral. Om fler väljer att gå till vårdcentraler där de inte är listade innebär det att ersättningssystemet i praktiken styr över mot mer av besöksersättning. Detta i ett läge där man lagt ned mycket tid på att utveckla rättvisa vårdpengsmodeller som tar hänsyn till vårdtyngd.

Hur påverkas ersättningsystemet om fler avstår från att lista sig?

– Jag tror ändå att många blir kvar på sin listning, om man tittar på hur man väljer vårdcentral i dag är det inte så stora flöden, man väljer att stå kvar. Men det är klart att om det visar sig att listningen minskar i betydelse måste landstingen utveckla sina ersättningsmodeller. Vi vill ju att både valfrihet och kontinuitet ska fungera.

Läs även:

Listning i primärvården kan bli ett överspelat begrepp