Tidigare har bara Rikssjukvårdsnämndens ledamöter och landstingen fått föreslå vilka kunskaps- eller verksamhetsområden som bör bedrivas som rikssjukvård. Men nu vill Socialstyrelsen få in förslag från andra håll också och bjuder bland andra in patientföreningar, regionala cancercentra, specialitetsföreningar, Inspektionen för vård och omsorg, Vetenskapsrådet, Riksrevisionen och Myndigheten för vårdanalys att skicka in nomineringar.

Nomineringarna ska vara inlämnade senast den 15 maj. De ska innehålla en beskrivning av patientgruppen och dess behov, de nuvarande problemen och vad patientgruppen skulle vinna på att vården koncentrerades till ett fåtal platser i landet.

I juni presenterar Socialstyrelsen vilka områden som uppfyller kriterierna för rikssjukvård. I december 2015 beslutar Rikssjukvårdsnämnden vilka av dem som ska utredas vidare. Utredningen tar sedan ungefär sex månader.

Nu och fram till 15 april tar Socialstyrelsen emot ansökningar för nästa uppdragsperiod gällande hjärttransplantationer, levertransplantationer, lungtransplantationer och vård av svåra brännskador. Samtliga är sedan tidigare rikssjukvård och vården bedrivs på två universitetssjukhus i landet.

Som Läkartidningen tidigare berättat vill Stockholms läns landsting ha rikssjukvårdsuppdrag för att få utföra hjärttransplantationer vid Karolinska universitetssjukhuset. I dag utförs hjärttransplantationer i Göteborg och Lund.

Rikssjukvård

Socialstyrelsen har Rikssjukvårdsnämndens uppdrag att undersöka vilka verksamheter som bör bedrivas som rikssjukvård.

Utgångspunkten är att centralisering till ett eller ett fåtal sjukhus ger högre kvalitet eller bättre resursutnyttjande.

Läs mer här.