I flera år har antalet skador anmälda till LÖF ökat. År 2014 anmäldes 14 400 skador, en ökning med 3,6 procent. Däremot ökade inte antalet skador som ersätts i samma takt. Detta enligt LÖF:s senaste statistik.

Enligt LÖF beror ökningen av anmälda skador delvis på att vårdgivarna ålagts en en ökad informationsplikt om inträffade skador i och med den nya patientsäkerhetslagen som kom 2010/2011.

– Vår tolkning av detta förhållande är i första hand en ökad medvetenhet i samhället om skador i vården samt att vårdgivaren tar sin upplysningsskyldighet på allvar, snarare än att vården har blivit osäkrare, säger Pelle Gustafson, chefläkare Patientförsäkringen LÖF.

Endast skador som bedöms ha varit undvikbara ersätts av LÖF.

År 2013 anmäldes 13 905 skador. Det var nästan 4 000 fler än 2009.

Läs även:

Kraftig ökning av anmälda vårdskador