Utredningen är en del i överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet som träffades efter valet, och mycket i uppdraget har varit känt tidigare.

I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter i dag berättar civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt (V) att huvuduppdraget för utredaren blir att föreslå ett regelverk som garanterar att skattemedel används till det de är avsedda för. Reglerna bör enligt dem starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten, även i samband med försäljning.

Utöver detta ska utredaren även:

  • Se över om det bör införas en syftesparagraf i välfärdsföretags bolagsordning, med innebörden att syftet med verksamheten är att bedriva den med god kvalitet.
  • Lämna förslag på hur välfärdens aktörer ska redovisa sin ekonomi för att man ska kunna följa hur skattemedel används.
  • Förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer, exempelvis genom att se hur upphandlingsrätten kan användas för att ta till vara dessa aktörers särskilda potential.

Enligt TT kommer Ilmar Reepalu (S), tidigare kommunalråd i Malmö, att få uppdraget att leda utredningen.