– De ökande kostnaderna förklaras till stor del av ökad förskrivning av nya effektiva läkemedel som inneburit ett genombrott i behandlingen av hepatit C-virusinfektion, säger Bengt Danielsson, medicinsk sakkunnig vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De nya hepatit C-läkemedlen står för omkring 600 miljoner kronor. Andra läkemedel som bidragit till ökningen är TNF-hämmare mot bl a reumatiska sjukdomar.

Staten ska retroaktivt ersätta landstingen med 657 miljoner kronor för 2014 års kostander för hepatit C-behandlingen. Och 2015 ska staten stå för 840 miljoner kronor, vilket beräknas motsvara omkring 70 procent av landstingens kostnader för behandling av hepatit C. Detta enligt en ny överenskommelse om statliga bidrag för läkemedelsförmånen. 

Läs även:

Statliga pengar viks för hepatit C-läkemedel

Genombrott för behandling av kronisk hepatit C virus-infektion

Lagbrott att inte ge hepatit C-behandling till alla

Hepatit C-läkemedel först ut i ordnat införande