Alla som är verksamma vid KI måste skriva under uppförandekoden senast den 1 juni. Vid nyanställningar ingår den som en bilaga i anställningskontraktet.

Enligt universitetet är syftet att »ytterligare fördjupa och förtydliga medarbetares viktiga ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat«.

Bakgrunden är en medarbetarundersökning från 2011 där det framkom att det fanns stora problem med mobbning och trakasserier på universitetet. Samma dystra resultat går även att avläsa i färdiga doktoranders enkätsvar. En sjättedel säger sig ha upplevt trakasserier eller diskriminering.

Uppförandekoden består av sju punkter. Det handlar om jäv, hur man ska bemöta andra, att man lovar att varken orsaka eller bidra till diskriminering eller trakasserier och larma chefen om man märker att sådant förekommer. Följs inte reglerna kan det påverka lönen, karriären eller leda till disciplinära åtgärder – i värsta fall att den anställde får sparken.

Uppförandekoden är beslutad av rektor, men innan dess har frågan bland annat diskuterats med dekanerna, doktorandombudsmannen, Junior Faculty, prefekter, administrativa chefer och fackliga organisationer. Många har varit positiva till idén, men inte alla.

– Att säga att den inte behövs är fel – för bättre uppförande behövs. Det som står i den är inte ovettigt, säger doktorandombudsmannen Erik Steen och fortsätter:

– Men kommer den att användas och hur kommer den att användas? Jag är rädd att det blir en pappersprodukt som i värsta fall bara används till att slå folk i huvudet med när man redan vill bli av med dem.

KI:s uppförandekod har även lett till debatt på sociala medier.

»För mej som faktiskt har jobbat precis med detta, är detta ett stort steg. Måhända trubbigt och klumpigt«, skriver Mia Fahlén, överläkare i kirurgi, på Twitter.

Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, är desto mer kritisk:

»Snälla Göteborgs Universitet, lova att vi slipper ”uppförandekod” av KI-typ, för jag har aldrig kunnat uppföra mig«, twittrar hon.

Hon beskriver det som «Orwell-regler« och varnar för att de kan användas för att tysta obekväma medarbetare.