Just nu pågår en internutredning i Landstinget Sörmland, enligt landstingsdirektör Jan Grönlund. Tills dess den är färdig är läkaren ifråga avstängd utan lön från sin tjänst vid Nyköpings lasarett.

Händelsen ska ha skett under läkarens arbetspass. Jan Grönlund fördömer det misstänkta beteendet i skarpa ordalag.

– Jag tycker det är helt förkastligt att uppträda på det sättet. Det är i strid med allt vad moraliska värderingar heter, vad vi har för policy inom landstinget, hur vi ser på människor och hur vi ser på historien.

Har ni fått någon förklaring från läkaren?

– Jag kan inte uttala mig om det. Ärendet är under hantering av arbetsgivaren och facklig organisation på sedvanligt sätt och den processen pågår och den kan jag inte föregå.