Läkaren stängdes efter händelsen av från sin tjänst utan lön i avvaktan på en internutredning. Nu är utredningen klar.

– Efter den utredning som vi gjort tycker vi att det beteende som han ägnat sig åt är ytterst olämpligt, och det har lett fram till att vi har varslat om avskedande. Men varslet har inte fullföljts, för personen har valt att själv sluta, säger landstingsdirektör Jan Grönlund.

Avskedande ska skiljas från uppsägning. Vid avskedande avslutas tjänstgöringen omedelbart utan någon uppsägningstid eller rätt till lön. För avskedande krävs att den anställde misskött sig grovt.

– Landstinget Sörmland ser ytterst allvarligt på saken. Avskedande är det grövsta man kan ta till, säger Jan Grönlund.

Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening, som företrätt läkaren, berättar att förhandlingen med arbetsgivaren nu är avslutad och varslet om avsked tillbakadraget. Hon skriver till Läkartidningen:

»Arbetsgivaren och Sörmlands läkarförening är överens om det fullständigt oacceptabla i att göra en hitlerhälsning. Anledningen till att läkaren inte blev avskedad är att handlingen var menad som ett skämt, vilket förstås inte förtar att det var mycket omdömeslöst gjort. Läkaren har tillfullo förstått sitt infall och grova misstag och är djupt ångerfull. Läkaren har inga som helst rasistiska eller antisemitiska värderingar. Som ett resultat av sin ånger bad läkaren i nära anslutning till händelsen den berörda patienten om ursäkt. En ursäkt som patienten godtog. Läkaren har avslutat sin tjänst och ärendet är därmed avslutat.«

Läs tidigare artikel:

Läkare utreds efter Hitlerhälsning