»Tjänsten syftar till att ge Sveriges alla patienter möjlighet till en insyn som hittills varit svåråtkomlig p g a en snårig och omodern informationshantering«, skriver Lexbase i sitt pressmeddelande.

Det handlar om uppgifter om eventuell erinran, varning eller indragen läkarlegitimation. Sökningarna görs mot betalning. Det är också möjligt att lägga en bevakning av viss läkare. Registret omfattar även tandläkare.

I slutet av maj förra året gick Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ut och berättade att ett företag med koppling till Lexbase begärt ut samtliga disciplinåtgärder mot läkare under perioden 2000–2010. IVO konstaterade då: »Besluten är allmänna handlingar och har inget sekretesskydd. IVO har därför inte möjlighet att neka ett utlämnande.«

I samband med att IVO bildades tog myndigheten över Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds, HSAN:s, arkiv över bland annat disciplinärenden mot läkare. Arkivet ska, enligt IVO, innehålla flera tusen filer och både uppgifter om läkare och patientberättelser.

Nyligen fick IVO en ny begäran från Lexbase. Denna gång vill Lexbase få ut tillsynsbeslut som rör läkare och tandläkare från 2011 och framåt.

– Vi håller just nu på att hantera deras begäran. Den är mycket bred och det är möjligt att den behöver preciseras, sa Anna Sundberg, som är chef för IVO:s rättsenhet, då.

Inspektionen för vård och omsorg är också starkt kritisk till idén, enligt Anna Sundberg.

– Det är inte bra för patientsäkerheten. Det kan leda till en minskad benägenhet att rapportera in avvikelser, sa hon.

Lexbase skriver på sin webbplats: »Tjänsten tar sikte på information om läkare och deras yrkesutövning. Däremot är information om de patienter som behandlats ofta av känslig karaktär och tjänsten redovisar inte uppgifter om patienterna eller om vården av dessa på ett sådant sätt att patientens identitet riskerar att röjas.«

Lexbase har tidigare kritiserats för att hänga ut dömda brottslingar och publicera kartor över var de bor.

Läs tidigare artiklar:

Lexbase begär ut tillsynsbeslut

HSAN:s beslut ska publiceras på Lexbase

Företag begär ut info om läkare