Läkarförbundets lönestatistik landstingskommunal sektor, november 2014. 

Genomsnittlig medellön för en landstingsanställd läkare var 58 655 kronor i månaden 2014. För kvinnorna var snittlönen 2 500 kronor lägre och för männen nästan 3 000 kronor högre, det vill säga en skillnad mellan könen på närmare 5 500 kronor i månaden. Det visar färsk lönestatistik för den landstingskommunala sektorn från Läkarförbundet. Löneskillnaderna mellan könen är störst i högre befattningar där andelen män också är större.

Medellönen för överläkare 2014 blev 70 349 kronor, för distriktsläkare 71 763 kronor och för ST-läkare 43 220 kronor i månaden. För fler siffror, klicka på bilden.

Löneutvecklingen för hela landstingskollektivet blev 2 procent 2014 jämfört med året innan. Men på individnivå, det vill säga då man endast ser på löneutvecklingen för de individer som fanns anställda både 2013 och 2014, blev löneutvecklingen i genomsnitt högre, 3,5 procent.

Det avtalsenliga löneutrymmet var 2,2 procent 2014. I år finns inget avtalsenligt utrymme för löneökning angivet i procent. Avtalet är så kallat sifferlöst.