16 läkare blev av med legitimationen 2014, året dessförinnan var det 25 stycken. Däremot har antalet indragna sjuksköterskelegitimationer nästan dubblerats jämfört med 2013.

Legitimationer kan återkallas av flera anledningar. Grov oskicklighet, sjukdom, egen begäran, att en ny prövotidsgrundande händelse inträffar under prövotiden och grov brottslighet är några av dem.

Den vanligaste grunden bland legitimerad vårdpersonal totalt sett var att personen i fråga själv bett om ett återkallande. Näst vanligast var att personen gjort sig skyldig till grov brottslighet. Ett av de grövsta brotten som ligger bakom HSAN:s beslut om att dra en läkarlegitimation är fallet då en läkare utsatte två unga pojkar, som var läkarens patienter, för grova sexuella övergrepp på kliniken. Läkaren filmade övergreppen och dömdes för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott.

10 läkare fick prövotid förra året, en liten minskning jämfört med föregående år. Beslut om prövotid kan fattas på fyra grunder: oskicklighet/olämplighet, sjukdom, brottslighet, uppsåtlig oaktsamhet. Den allra vanligaste orsaken är sjukdom, och då handlar det i de flesta fallen om missbruk. Näst vanligast är oskicklighet/olämplighet och därefter brottslighet. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds, HSAN, verksamhet styrs av antalet inkomna anmälningar och ansökningar. Anmälningarna görs av Inspektionen för vård och omsorg, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Den berörda yrkesutövaren kan också själv begära att legitimationen eller förskrivningsrätten ska återkallas.

2014 kom det totalt in 116 ärenden till HSAN. 51 ärenden rörde återkallelse av legitimation och i 20 av fallen var det den legitimerade själv som bad om att få den återkallad.

Antal återkallade läkarlegitimationer

2012    2013    2014

20        25        16

Källa: HSAN:s Verksamhetsredogörelse 2014

Antal beslut om prövotider för läkare

2012    2013    2014

6          12        10

Källa: HSAN:s Verksamhetsredogörelse 2014

Antal beslut om begränsad/återkallad förskrivningsrätt för läkare

2012    2013    2014

14        12        13

Källa: HSAN:s Verksamhetsredogörelse 2014