I början av vårterminen genomfördes en nollning på läkarprogrammet i Uppsala som avslutades med en fest där ett spex ingick i underhållningen.

I spexet förekom en våldtäktsscen som många på sittningen reagerade starkt på, rapporterar Upsala Nya Tidning, UNT. Två personer anmälde händelsen till Medicinska föreningen.

Matts Olovsson, ordförande i programkommittén på läkarutbildningen vid Uppsala universitet, säger till UNT att han ser allvarligt på händelsen. Tillsammans med vice ordföranden i programkommittén, ordföranden i Medicinska studierådet och ordföranden i Medicinska föreningen har han nu skrivit ett brev till första- och andraterminsstudenterna. I brevet skriver de att de som upplevde spexet som olustigt och obehagligt var berättigade i sina känslor.

Matts Olovsson uppger för UNT att de inblandade har tagit avstånd från spexinslaget och insett att scenen var olämplig.