Samtidigt finns det kritiska synpunkter från patienterna, rapporterar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, som samordnar den nationella patientenkäten inom primärvården. SKL skriver: »Det är fortsatt många som uppger att de inte fått information om sådant som sker efter själva besöket, eller blivit tillfrågad om relevant historik kopplat till sjukdom eller hälsoproblem. Något som kan ses som en förutsättning för delaktighet i sin egen vård.«

Enkäten genomförs vartannat år. Det som nu redovisas är resultat från en mellanårsmätning där 13 av 21 landsting och regioner varit med. 

Läs mer om enkäten här. Läkartidningens rapportering om 2013 års resultat finns här.