Inera har kommit så långt i det tekniska utvecklingsarbetet mot en samlad läkemedelslista och en nationell ordinationsdatabas (NOD) att man nu anser att man behöver invänta andra processer för att gå vidare.

Det handlar om anpassning av gällande regelverk och lagar, utformning av verksamhetsprocesser samt förberedelser lokalt och regionalt för att kunna integrera den samlade läkemedelslistan i journalsystemen.

– Vi har nu kommit så långt vi kan i detta arbete men bedömer att det inte är försvarbart att fortsätta den tekniska utvecklingen innan det har gjorts bland annat en anpassning av receptregisterlagen, säger Johan Assarsson, vd på Inera, i ett pressmeddelande.

Inera, som koordinerar landstingens och regionernas e-hälsoarbete, utvecklar tillsammans med eHälsomyndigheten den nationella ordinationsdatabasen (NOD), som den samlade läkemedelslistan bygger på. NOD sattes i produktion i december 2014 och tanken har varit att påbörja arbetet med att integrera den till journalsystemens läkemedelsmoduler i år.

Inera skriver i pressmeddelandet att man hoppas kunna fortsätta det tekniska utvecklingsarbetet »i snabbt tempo« när övriga frågor lösts.