I cirka 100 000 tillfällen har en person tvingats lämna sin ersättning från sjukförsäkringen, enligt promemorian, antingen på grund av den bortre tidsgränsen eller för att den tidsbegränsade sjukersättningen har avskaffats. Cirka 10 000 personer har tvinga lämna ersättningen från sjukförsäkringen även en andra gång.

Den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen, som för en månad sedan överlämnade sin slutrapport till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), föreslog en kompromiss. Den bortre tidsgränsen tas bort – men först när ett system där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar om tidiga insatser finns på plats (se LT nr 11/2015).

Men nu kör Socialdepartementet över utredningen. Tidplanen är nu att de nya bestämmelserna ska träda i kraft fr o m den 1 januari 2016. Då ska den bortre tidsgränsen vara avskaffad.