Granskningen omfattar de 94 största röntgenavdelningarna i landet och fyra enkla rutiner för att minska stråldosen till patienten. 

Sämst var följsamheten när det gäller kompression vid röntgen av buken. Den rutinen följdes i genomsnitt i 45 procent av fallen år 2014, vilket dock var en förbättring med tio procentenheter jämfört med föregående år.

Men spännvidden är stor. Vissa röntgenavdelningar har hundraprocentig följsamhet, andra mycket låg. Region Jämtland Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting) har lägst följsamhet, endast några procentheter, till tre av de fyra rutinerna. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför förelagt landstinget att senast den 30 april 2015 göra en analys av orsakerna till detta.