Efter sex år är det fortfarande flera landsting som bara får ut en mindre del av kömiljarden, den statliga belöningen till landsting som är bra på att leva upp till vårdgarantin.

Totalt nio landsting – Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Sörmland och Östergötland – kan kvittera ut maxbelopp. Hos dem får 80 procent av patienterna specialistbesök respektive behandling inom 60 dagar.

Fyra landsting – Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Örebro – når bara upp till den lägre gränsen, 70 procent, när det gäller hur många av patienterna som får träffa specialist inom 60 dagar och missar helt målet för operation eller behandling.

Gränserna i kömiljarden, som är förra socialministern Göran Hägglunds skötebarn, var från början 90 dagars väntetid för specialistbesök respektive behandling. Mätningen gjordes bara en gång per år, vilket öppnade för möjligheten att manipulera kölistan. Sedermera har gränserna för att få del av pengarna sänkts till 60 dagar, och man har övergått till månadsvisa mätningar. Samtidigt har den andel som patienterna för vilka vårdgarantin ska uppfyllas sänkts från 80/90 procent till 70/80.

Den nuvarande regeringen har beslutat att skrota kömiljarden. Man har i stället aviserat att man vill satsa pengarna på en »professionsmiljard« med syfte att vårdens medarbetare ska kunna ägna mer tid åt patientarbete.