Kronisk hepatit C-virusinfektion kan nu behandlas interferonfritt med direktverkande antivirala läkemedel, t ex proteashämmare. De nya läkemedlen är effektiva, men dyra.

Bild: Colourbox

I avtalet om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånen 2015 öronmärks en del av pengarna för hepatit C-behandling. Den 6 mars undertecknade staten och Sveriges Kommuner och landsting överenskommelsen, som innebär att staten bidrar med 840 miljoner kronor till behandling mot hepatit C. Det motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden, resten står landstingen själva för. Dessutom får landstingen 657 miljoner statliga kronor för hepatit C-behandlingen under 2014.

Bakgrunden är de nya direktverkande antivirala läkemedlen mot hepatit C, som är effektiva men dyra.

Enligt avtalet ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om de nya hepatit C-läkemedlen fortsatt följas. Det innebär att dessa läkemedel bara ingår i högkostnadsskyddet för de patienter som är svårast sjuka. I avtalet konstateras dock att det kan »uppstå situationer där landsting, som alltid, kan nödgas fatta beslut av undantagskaraktär för att kunna möta en enskild patients medicinska behov«. Parterna är överens om att sådana situationer i så fall ska omfattas av bidraget.

Hela det statliga bidraget för 2015 är på 22,5 miljarder kronor. Cirka 19,2 miljarder går till kostnader för läkemedelsförmånen, 1,8 miljarder till övriga kostnader och alltså sammanlagt 1,5 miljarder (för 2014 och 2015) till kostnader för hepatit C-läkemedel.

Läs mer:

Genombrott för behandling av kronisk hepatit C virus-infektion

Lagbrott att inte ge hepatit C-behandling till alla

Hepatit C-läkemedel först ut i ordnat införande