Enligt nuvarande planer ska Södersjukhuset byggas om, byggas till och restaureras till en kostnad av cirka 15 miljarder kronor. Men nu tänker landstingsledningen om och ska låta utreda alternativa möjligheter.

Ett förslag som landstingsledningen ser positivt på är att bygga ett helt nytt akutsjukhus i Söderort med 300–400 vårdplatser, och samtidigt banta Södersjukhuset från dagens 700 till 400–500 vårdplatser.

Totalkostnaden för både ett bantat Södersjukhus och det nya sjukhuset kommer att  bli lägre än för den ombyggnad av Södersjukhuset som planeras i dag, uppger fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M) för Dagens Nyheter.

Bygger man ett nytt sjukhus i södra Storstockholm innebär det att fler människor får närmare till ett akutsjukhus, säger han.