Hjärttransplantationer är rikssjukvård, det vill säga sjukvård som ska samordnas på nationell nivå och utföras efter tillstånd från Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd. I dag utförs hjärttransplantationer i Göteborg och Lund.

Nu och fram till den 15 april tar Socialstyrelsen emot ansökningar för nästa uppdragsperiod vad gäller hjärttransplantationer, lungtransplantationer, levertransplantationer och vård av svåra brännskador.

‒ Det är ett bra tillfälle för oss att lämna en ansökan när vi precis håller på att färdigställa ett toppmodernt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna. Vi har genomfört en satsning på att få fler rikssjukvårdsuppdrag till länet, och förutsättningarna ökar när den högspecialiserade vården kan koncentreras i en omfattning som inte skett tidigare, säger Stockholms läns landstings chefläkare Anna Nergårdh på landstingets webbplats.