Den förra borgerliga majoriteten i Region Skåne valde tidigare bort alternativet att bygga ett nytt storsjukhus i Skåne när man planerade framtiden för vården i regionen.

Men efter att kalkyler visat att kostnaderna för tillbyggnad och upprustning av sjukhusen i Malmö och Lund kommer att uppgå till mellan 17 och 20 miljarder kronor, vill nu regionrådet Ingrid Lennerwald (S) återigen titta på alternativet att bygga nytt, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Förvaltningschefen för Skånes universitetssjukvård, Jan Eriksson, ska presentera en uppdaterad genomgång av de utredningar som gjorts till kommande månadsskifte.

2011 kom sjukhusledningen för Skånes universitetssjukhus i en arbetsrapport fram till att den högspecialiserade vården i regionen borde samlas geografiskt på ett ställe, eftersom det gav flest fördelar för patienter, medarbetare, klinisk verksamhet, forskning och undervisning.