Sylfs fullmäktigemöte var ovanligt välbesökt, med representanter från alla utom en av lokalavdelningarna. 

Under nästa verksamhetsår ska föreningen bland annat fokusera på stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare. Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till sjukskrivningar bland läkare. Därför anser Sylf att ökad kunskap om problemet behövs, liksom satsningar på förebyggande arbete.

Sylf planerar att kartlägga förekomsten av stressrelaterad psykisk ohälsa. Föreningen vill även satsa på att göra underläkare och arbetsgivare mer medvetna om problemet och lyfta fram goda exempel.