Resultatet från regionens enkät överensstämmer väl med Sylfs rapport.

– Får vi sådana här signaler ska vi jobba med dem, det är enda sättet att få en förändring. Det är en värdegrundsfråga i botten. Det handlar om hur vi ser på varandra och varandras kompetens, säger personalchefen Annica Sörensdotter.

Resultatet har redovisats för ledningsgruppen, det personalpolitiska utskottet, styrgruppen för jämställd vård och för regionkommittén. Problemet har också tagits upp med underläkarnas chefer. Annica Sörensdotter ser dem som en nyckel i det fortsatta arbetet mot diskrimineringen.

– Chefens roll är viktig – att de tydligt markerar att det inte får förekomma och att de vill vara en del i arbetet mot diskriminering. Man ska känna en sådan trygghet att man kan gå till sin chef och berätta vad man upplevt.

Liksom i Sylfs enkät, gör de flesta – åtta av tio – drabbade inte något åt diskrimineringen. De flesta orkar inte, känner att det är fruktlöst, är rädda att det ska påverka karriären negativt och vill inte bli sedda som offer.

– Om vi inte pratar om det i ett tidigt skede, kan det kännas obekvämt att lyfta sådana här frågor. Vi måste tala om att vi vill få reda på det när något händer och att det finns åtgärder, säger Annica Sörensdotter.

De närmaste månaderna ska en handlingsplan mot diskriminering tas fram. Regionen planerar att ta hjälp av Sylf för att hitta fungerande åtgärder. 

Läs även:
Få agerar mot diskriminering