Sverige deltar i en internationell undersökning av hur läkare i primärvården upplever vården och sitt arbete, International health policy study (IHP-studien).

Vårdanalys har regeringens uppdrag att samla in synpunkter från den svenska primärvården. Alla specialister och ST-läkare i allmänmedicin som arbetar på vårdcentral kan svara på enkäten som finns tillgänglig via Vårdanalys webbplats under perioden från den 12 mars till den 15 maj.

Resultatet väntas i höst.

Bakom undersökningen står, enligt Vårdanalys, den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund som årligen genomför undersökningar av primärvården i 11 länder. Vissa år tillfrågas befolkningen, andra år tillfrågas läkare.